Welkom

Welkom op aanbestedencomplexeprojecten.nl

Proefschrift over aanbesteden complexe projecten gaf aanleiding om breder te kijken naar de materie en dus meer perspectieven te betrekken

ACP oftewel Aanbesteden Complexe Projecten is een initiatief van Anja van den Borne. Zij verricht wetenschappelijk onderzoek – vanuit juridisch perspectief – naar het (Europees) aanbesteden van complexe projecten en het feit dat informatie over de inhoud van de opdracht niet goed wordt uitgewisseld. Het gevolg is dat tijdens de uitvoering van de opdracht er discussies ontstaan over de (extra) uit te voeren werkzaamheden en de kosten.

Wat zijn complexe projecten? Dat zijn projecten waarbij er sprake is van een inhoudelijk complexe en/of een innovatieve oplossing. Projecten kunnen ook complex worden wanneer er omgevingsfactoren zijn, zoals de aansluiting op andere projecten, infrastructuur, netwerken en percelen en het rekening houden met een groot aantal belanghebbenden. Bekende voorbeelden van complexe projecten waarbij het mis ging zijn de Fyra, de OV-chipkaart, de tunnels A73, de HSL en de Noord-Zuidlijn.

Het aanbesteden van complexe projecten staat nog in de kinderschoenen. Dit blijkt wel uit het feit dat vele projecten mislukken. De oorzaak is niet alleen te vinden in de juridische complexe regelgeving die nog niet is utigekristalliseerd, maar ook in het feit dat bijv. behoeften van de opdrachtgever, vraagspecificaties e.d. voorafgaand aan de aanbesteding niet goed worden doordacht.

ACP wil het aanbesteden van complexe projecten vanuit breder perspectief benaderen. Dus niet alleen het juridische maar ook het economische perspectief betrekken. ACP wil helpen om de verschillende perspectieven te verbinden en gaat graag de uitdaging aan om het aanbesteden van complexe projecten te verbeteren.

Op de hoogte blijven van het proefschrift over het aanbesteden van complexe projecten?
Laat dan hier uw naam en e-mailadres achter.